Barnehagens satsningsområde

Vi har en visjon om at "Alle barn behandles på sin spesielle måte, for hver og en gjemmer på sin lille gåte". De siste årene har vi hatt mye fokus på læring gjennom lek og på temaet livsmestring. Sammen jobber vi med de foresatte for å skape et trygt og utviklende miljø for barna hos oss.

Barnehagen er opptatt av kompetanseutvikling, og i 2017 tok tre av fire assistenter fagbrevet i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Nå for tiden er barnehagen med i et pilotprosjekt i regi av PBL og Stine Sofie Stiftelsen: Stine Sofie Barnehagepakke. Dette prosjektet har som mål å bidra til å avdekke vold og overgrep gjennom å styrke handlingskompetansen til barnehageansatte.