Syke barn i barnehagen

Kommuneoverlegen i Nesodden kommune har utarbeidet retningslinjer for syke barn i barnehage og skole ref. www.nesodden.kommune.no «Barn og helse – sykdommer». Disse retningslinjene plikter alle medlemmer av Hellvik barnehage Hakkespettlia SA å følge (ref. barnehagens vedtekter). For øvrig vises til gjeldene bestemmelser i barnehageloven.