Velkommen til Hellvik barnehage Hakkespettlia SA

Hellvik Barnehage Hakkespettlia SA ble startet av Hellvik vel januar 1988, og ble senere overført til foretaket Hellvik barnehage, Hakkespettlia SA. Vi er en privat barnehage med to avdelinger som ligger i et boligområde som grenser mellom Hellvik og Berger Vel. Turopplevelsene kan bli mange og varierende, da vi har både sjø, skog og idrettsbaner i nærheten.

Hellvik barnehage har 30 barn i alderen 0 - 6 år. Disse er fordelt mellom avdelingene Bamsebo og Trollstua. Bamsebo er en småbarnsavdeling med 12 barn og Trollstua har 18 store barn.

Lokalene er store og funksjonelle, med 1 avdeling på hver side av et stort fellesrom, boder, kjøkken, personalrom og kontor. Avdelingene inneholder garderobe, bad, 2 WC, leke- og spiserom pluss 2
grupperom.

Uteplassen er stor og spennende. Plassen er delvis asfaltert, delvis sanddekt og delvis naturtomt. Naturområdet er nokså kupert og gir anledning til allsidig motorisk utfoldelse, rollelk og naturstudier.

Uteområdet vårt godkjennes av Lekeplasskontrollen hvert barnehageår.

I november 2015 investerte barnehagen i ny grillhytte til stor glede for barn, foreldre og ansatte. Denne ble innviet i forbindelse med luciafering i desember der barna fikk introdusere hyttas nye navn: "Stjernehytta".

I 2003 investerte barnehagen i et ventilasjonsanlegg som skal forberede luftkvaliteten for barn og voksne. God sirkulasjon i luften hvor så mange mennesker er samlet på en gang, har også en forebyggende effekt mot sykdom. Et godt inneklima, gir en bedre helse.

Daglig rengjøring utføres av et rengjøringsbyrå.