Stopp forskjellsbehandlingen av private og kommunale barnehager!

Torsdag 19.november er barnehagen med på nasjonal markering mot forskjellsbehandling av barn i private og kommunale barnehager.

Det er foreslått et kutt i tilskudd på 600 millioner kroner til private barnehager og systematisk forskjellsbehandling av barn i private og kommunale barnehager. Dersom regjeringen vedtar dette forslaget kan det få følgende konsekvenser for de private barnehagene:

  • Kutt i bemanning og vikarbruk
  • Kutt i leker og utstyr
  • Kutt i kompetanseheving
  • Kutt i vedlikehold
  • Kutt i pensjon for ansatte
  • Nedleggelse

Som privat barnehage ber vi alle om hjelp til å stoppe forskjellsbehandlingen – før det er for sent!

Støtt saken digitalt ved å delta på Facebook-arrangementet: Nasjonal markering for likebehandling av alle barn i barnehager.OG bli med i foreldregruppen på Facebook

For mer informasjon se film fra PBL: https://www.youtube.com/watch?v=CkN4CJsBsXY&feature=emb_title