Syke barn i barnehagen

Kommuneoverlegen i Nesodden kommune har utarbeidet retningslinjer for syke barn i barnehage og skole. Disse retningslinjene plikter alle medlemmer av Hellvik barnehage Hakkespettlia SA å følge (ref. barnehagens vedtekter). For øvrig vises til gjeldene bestemmelser i barnehageloven.