Velkommen til Hellvik barnehage Hakkespettlia SA

Hellvik barnehage Hakkespettlia SA er en privat toavdelings barnehage med en småbarnsavdeling (Bamsebo) og en storbarnsavdeling (Trollstua). Vår barnehage ligger i et boligområde som grenser mellom Hellvik og Berger Vel. Turopplevelsene kan bli mange og varierende, da vi har både sjø, skog og idrettsbaner i nærheten. I tillegg har vi et stort uteområde som kan by på motoriske utfordringer og utforskende lek.

Lokalene er store og funksjonelle, med 1 avdeling på hver side av et stort fellesrom, boder, kjøkken, personalrom og kontor. Avdelingene inneholder garderobe, bad, 2 WC, leke- og spiserom pluss 2 grupperom.

Uteområdet vårt godkjennes av Lekeplasskontrollen hvert barnehageår.

I november 2015 investerte barnehagen i ny grillhytte til stor glede for barn, foreldre og ansatte. Denne ble innviet i forbindelse med luciafering i desember der barna fikk introdusere hyttas nye navn: "Stjernehytta".