Velkommen til Hellvik barnehage Hakkespettlia SA

Hellvik Barnehage Hakkespettlia SA en privat foreldredrevet barnehage med to avdelinger som ligger i et boligområde som grenser mellom Hellvik og Berger Vel. Hellvik barnehage har 31 barn i alderen 0-6 år. Barna er fordelt mellom avdelingene Bamsebo og Trollstua. Bamsebo er en småbarnsavdeling med 13 barn i alderen 0-3 år og Trollstua er en storbarnsavdeling med 18 barn i alderen 3-6 år.

Lokalene er store og funksjonelle, med 1 avdeling på hver side av et stort fellesrom, boder, kjøkken, personalrom og kontor. Avdelingene inneholder garderobe, bad, 2 WC, leke- og spiserom pluss 2 grupperom.

Uteplassen er stor og spennende. Plassen er delvis asfaltert, delvis sanddekt og delvis naturtomt. Naturområdet er nokså kupert og gir anledning til allsidig motorisk utfoldelse, rollelk og naturstudier.

Uteområdet vårt godkjennes av Lekeplasskontrollen hvert barnehageår.

I november 2015 investerte barnehagen i ny grillhytte til stor glede for barn, foreldre og ansatte. Denne ble innviet i forbindelse med luciafering i desember der barna fikk introdusere hyttas nye navn: "Stjernehytta".