Opptak

Nesodden kommune har et samordnet opptak for private og kommunale barnehager. Søknaden sendes elektronisk til Nesodden kommune. Søknadskjema og veiledning finnes på kommunens hjemmeside: Søk barnehageplass - Nesodden kommune 

Hellvik barnehage har vedtektsfestet hvem som har prioritet på plass (se vedtekter).

Barnehagen har en makspris på kr.3.230,- pluss kr.300,- i kostpenger. Hellvik barnehage har på lik linje med kommunale barnehager søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling. Se barnehagens nettside under "Dokumenter" eller kommunens hjemmeside.