Opptak

Nesodden kommune har et samordnet opptak for private og kommunale barnehager. Søknaden sendes elektronisk til Nesodden kommune.

Søknadskjema og veiledning finnes på kommunens hjemmeside: Søk barnehageplass - Nesodden kommune 

Hellvik barnehage har vedtektsfestet hvem som har prioritet på plass: Vedtekter Hellvik barnehage Hakkespettlia SA 30.03.22

Barnehagen har en makspris på 3000,- pluss kr.910,- i kostpenger. Kostpenger dekker varmmat fra Cafè Tangenten, lunch andre dager og ettermiddagsmat med frukt, grønnsaker og melk. 

Hellvik barnehage har på lik linje med kommunale barnehager søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling. Se barnehagens nettside under "Dokumenter" eller kommunens hjemmeside.