Avtale om legemiddelhåndtering

Vi ønsker helst at foresatte tar seg av medisinering av barnet selv, men dersom det er behov for bruk av medisiner under barnets oppholdstid i barnehagen kan vi hjelpe til med det. For å kunne gi medisiner til barn i barnehagen må "Avtale om legemiddelhåndtering i barnehagen" være signert først.