Enighet om statsbudsjettet: Stopper alle kutt for private barnehager

Tirsdag kveld ble regjeringen og Fremskrittspartiet enige om en avtale om statsbudsjett for 2021. Der stoppes alle foreslåtte og vedtatte kutt i tilskudd til private barnehager. I tillegg settes det ned et utvalg som skal utrede finansieringen av sektoren.

  • Det allerede vedtatte kuttet i kapitaltilskuddene til private barnehager, som PBL har tallfestet på inntil 245 millioner kroner i 2021, reverseres, i første omgang for første halvår 2021. Kapitaltilskuddssatsene videreføres på 2020-nivå og tas opp igjen på nytt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett til våren.
  • Det foreslåtte kuttet i pensjonstilskuddet på 350 millioner kroner (215 millioner kroner i 2021) blir ikke gjennomført.
  • Forslaget i statsbudsjettet om at private barnehager ikke kan ta opp nye lån i Husbanken stoppes midlertidig.
  • Det skal settes ned et hurtigarbeidende utvalg, der blant andre KS og PBL deltar, som skal utrede finansieringen av private barnehager, herunder muligheter for lån i Husbanken.