Hellvik barnehage Hakkespettlia SA er en viktig del av det store mangfoldet i barnehagesektoren

Gode barnehager er viktige for barn, for voksne og for samfunnet vårt. I Norge har vi et unikt mangfold av barnehager – kommunale og private, store og små, med ulik form og innhold.